.

”Alla kan hitta till sin unika röst inom både sång och tal.”

Sångpedagog Stockholm

Sångpedagog, talpedagog, logonom och sångerska. Över 30 års professoniell erfarenhet. Välkommen till sång på Södermannagatan i Stockholm.

Jag är utbildad sångpedagog, talpedagog, logonom och sångerska och har arbetat inom ett brett röstanvändningsområde i cirka 30 år.

Många av dem jag coachat är idag professionella utövare på landets teatrar, operascener, inom film, radio och tv.

Som klassiskt skolad sångerska har jag mest varit verksam inom kyrko- och romansrepertoaren. Det har blivit många solistuppdrag i alt- och mezzofacket i Oratorier, Passionsverk och Requiem främst från barockeran.

Min röstcoaching inom sång riktar sig såväl till professionella som till goda amatörer.

Inom talyrket riktar jag mig till olika yrkesgrupper såsom:

 • Företagsledare
 • Skådespelare
 • Programledare
 • Föreläsare
 • Präster, diakoner och kyrkvärdar
 • Lärare
 • Säljare
 • Politiker
 • Receptionister
 • Rappare

Ta kontakt med mig och gå på sånglektioner. Jag är utbildad sångpedagog och arbetar med en väldigt varierad målgrupp som vill utveckla sina röster. Alla har olika förutsättningar, men alla kan lära sig hantera sin röst på bästa möjliga sätt. Bli inte förvånad över din egen kapacitet – ta en sånglektion med mig i Stockholm eller boka ett möte där vi går igenom vad er sånggrupp vill få ut av en lektion med mig.

Sångare inom olika genrer och repertoarområden såsom:

 • Klassiskt
 • Musikal
 • Rock/Pop/Soul
 • Singer / Songwriters

Skådespelare

Teatersång

Präster

Liturgisk sång

Kör/Körsångare

Arbetar med körer, exempelvis att under en helg arbeta stämvis och individuellt med röstteknik.