.

”Alla kan hitta till sin unika röst inom både sång och tal.”

Talpedagog / Logonom Anna Högström

Rösten är ditt viktigaste instrument när du ska kommunicera med andra. Fungerar inte detta, når du inte fram med det du vill säga. Enligt senaste undersökningen omkring människans rädslor så är vi inte mest rädda för döden utan för att tala inför publik.

Jag hjälper dig att komma över din talrädsla med enkla rösttekniska och mentala övningar.

Ängel-uppochnerLektionerna utformas efter varje persons behov och speciella uppdrag och kan innehålla moment såsom:

 • Muskelär uppvärmning, stretch
 • Andning och stöd
 • Röstläge
 • Artikulation
 • Klangfärg (Sångtal-Talsång)
 • Styrka
 • Melodi, Dialekt
 • Tempo
 • Kroppspråk, Gestik
 • Presentationsteknik
 • Mikrofonteknik
 • Koncentrationsövningar

Målsättning

Målsättningen är att hitta till god röstanvändning, artikulation, variation och bärighet i alla upptänkliga situationer och akustiska rum.
Förutom individuella lektioner skräddarsyr jag seminarier och utbildningsdagar för såväl stora som mindre grupper.

Referenser

Kyrkan

  Hans Ulfvbrandt >>
  David Kindbom >>

Företagsledare

  Per Croner >>
  Matti >>
  Kicki (Middagsfrid) >>

Programledare

  Ella Petersson >>
  Academic House >>
  Kyrkans Tidning >>
  Texten och Rösten >>
  Dokument Röstkurser inom kyrkan >>
  Pille Ann >>
  Camilla Sjögren >>
  Karl Fernström >>

Tidigare arbetsgivare

 • Stockholms Universitet
 • Karolinska Institutet (K.I)
 • Svenska Kyrkan
 • Academic House
 • Kulturama
 • Olika länsbibliotek (Linköpings, Norrköping, Västerås och Eskilstuna )
 • Danderyds sjukhus
 • Handelsbanken
 • Livgardet
 • Fackförbund i Stockholmstrakten
 • Inom  finans TriOptima